Python


 

Python är ett programmeringsspråk för nybörjare och proffs och används av bl a NASA.

 

Ladda ner Python

Ursäkta för bildkvaliten

Hello World

Till att börja med brukar man göra ett ”Hello world!” projekt, så här gör du:

 1. Öppna Python.
 2. Öppna ett ny fil.
 3. Skriv: print(‘Hello world!’)
 4. Tryck på F5 och spara.               python
 5. Klart!

python 1

 

Python turtlegraphics

Del 2cropped-python.jpg
I denna del kommer jag lära ut Python modulen Python turtle graphics grunder.

Dessa är dom kommandon som  används i vanliga fall:

 1. from turtle import*  (Importerar funktionerna)  skarmavbild-2016-09-07-kl-16-23-15
 2. clear() (Tar bort alla streck, använd clear() direkt efter att du importerat funktionen)   skarmavbild-2016-09-07-kl-16-26-58
 3. pendown() (sätter ner pennan så att pilen ritar)  skarmavbild-2016-09-07-kl-16-34-56
 4. penup() (tar upp pennan så att pilen slutar rita)  skarmavbild-2016-09-07-kl-16-35-42
 5. forward()   (Ritar ett streck och i parantesen anger du längden på strecket) skarmavbild-2016-09-07-kl-16-35-16
 6. right()  (vrider pilen som ritar åt höger och i parantesen anger du hur många grader som den ska vridas)   skarmavbild-2016-09-07-kl-16-35-27
 7. left()  (Samma som right() men pilen vrids åt vänster)  skarmavbild-2016-09-07-kl-16-35-49

Nu är det bara att kombinera dessa så att det bildar det du vill ha.

Detta var del 2 och det kommer fler!

Annons